Naudojimosi taisyklės

 1. Kiekvienas Skelbimelis.lt naudotojas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jų laikytis.
 2. Skelbimelis.lt administracija pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo keisti šias taisykles.
 3. Kiekvienas svetainės naudotojas, patalpinęs skelbimą Skelbimelis.lt portale, prisiima visą atsakomybę už patalpinto skelbimo turinį.
 4. Skelbimelis.lt neprisiima atsakomybės už skelbiamą informaciją ir jos panaudojimo pasėkmes.
 5. Skelbimai negali pažeisti LR įstatymų. Pažeidus šią taisyklę, Skelbimelis.lt administracija, turi teisę perduoti skelbimo autoriaus duomenis ( tokius kaip IP adresas ) reikiamom instancijom.
 6. Skelbimelis.lt naudotojai sutinka būti informuojami apie svetainės naujoves bei kitus svarbiausius įvykius, susijusius su Skelbimelis.lt sistema.
 7. Skelbimelis.lt neatsako už skelbimo turinio patikimumą bei kontekstą.
 8. Skelbimelis.lt neatsako už sistemos veikimo sutrikimus, tačiau įsipareigoja šalinti sistemos sutrikimus.
 9. Skelbimelis.lt administracija turi lemiamą balsą visuose ginčuose su svetainės naudotojais. Nepatenkinti naudotojai bet kuriuo momentu gali atsisakyti naudotis sistemos paslaugomis.
 10. To paties turinio informaciją galima talpinti tik vieną kartą.
 11. Draudžiama skelbimo tekstą rašyti DIDŽIOSIOMIS raidėmis bei talpinti jame beprasmes pasikartojančių simbolių sekas bei nuorodas į kitas svetaines.
 12. Skelbimai turi būti talpinami tik skelbimo turinį atitinkančiose kategorijose.
 13. Kiekvieno skelbimo galiojimo laikas yra ribotas. Pasibaigus skelbimo galiojimo laikui, skelbimas tampa neprieinamas per įprastinę svetainės navigaciją, tačiau gali būti surandamas skelbimų archyve.
 14. Skelbimelis.lt pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo trinti taisykles neatitinkančius skelbimus.
 15. Skelbimelis.lt turi teisę blokuoti priėjimą prie šios svetainės vartotojams, nusižengusiems šioms taisyklėms.